مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر
0

تاریخچه شهرستان بابلسر

بابلسر قدیم

تاریخچه شهرستان بابلسر

بابُلْسَر، شهر و مرکز شهرستانى‌ به‌ همین‌ نام‌ در استان‌ مازندران‌. بابلسر تا ۱۳۱۵ش‌، مشهدسر (مزار و مدفن‌ شهید) نامیده‌ مى‌شد

شهرستان‌ بابلسر:

 بابلسر یکى‌ از شهرستانهای‌ ساحلى‌ استان‌ مازندران‌ است‌ . مساحت‌ آن‌ ۷/۳۴۵ کم ۲

و شبیه‌ مستطیلى‌ افقى‌ است‌ که‌ مرز شمالى‌ آن‌ به‌ دریای‌ خزر، مرز باختری‌ به‌ شهرستان‌

فریدونکنار، مرز خاوری‌ به‌ شهرستانهای‌ جویبار و قائم‌شهر، و مرز جنوبى‌ آن‌ به‌ شهرستان‌ بابل‌ محدود است‌.

میزان‌ بارندگى‌ :

میزان‌ بارندگى‌ سالانه‌ در این‌ شهرستان‌ ۴/۹۵۷ میلى‌متر، متوسط حداکثر رطوبت‌ نسبى‌

سالانه‌ ۷/۹۴% و متوسط حداقل‌ آن‌ ۴/۶۴% بوده‌ است‌ . تنها رودخانة شهرستان‌ بابلسر، رودخانة بابل‌ است‌ .

بابلسر اکنون‌یکى‌ از ۱۵شهرستان‌استان‌مازندران‌ است‌ . بر مبنای‌ سرشماری‌ ۱۳۷۵ش‌،

جمعیت‌ آن‌ ۲۶۵ ،۱۵۵نفر بوده‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرشماری‌ دورة قبل‌ (در ۱۳۶۵ش‌)،

سالانه‌ به‌ طور متوسط ۸/۱% رشد داشته‌ است‌. ۹۱/۴۲% جمعیت‌ در نقاط شهری‌

و ۰۹/۵۷% آن‌ در نقاط روستایى‌ سکنى‌ داشته‌اند و از لحاظ ترکیب‌ جنسى‌، نسبت‌ مردان‌

و زنان‌ در شهرستان‌ بابلسر برابر بوده‌ است‌ ( سرشماری‌، شانزده‌). بر طبق‌ همین‌ آمار از کل‌ جمعیت‌ ۶ ساله‌

و بیشتر شهرستان‌ بابلسر ۳/۸۰% باسواد بوده‌اند و این‌ نسبت‌ در بین‌ جمعیت‌ شهری‌ ۵/۸۵%

و در بین‌ جمعیت‌ روستایى‌ ۴/۷۶% بوده‌ است‌.

مردم‌ بابلسر به‌ گویش‌ مازندرانى‌ سخن‌ مى‌گویند و بیشتر آنان‌ مسلمان‌ شیعه‌ (دوازده‌ امامى‌) هستند.

خرید و فروش ویلا در شمال و مازندران_(شهرستان بابلسر)

تاریخچه بابلسر

اقتصاد شهرستان‌ بابلسر:

 بیشتر بر زراعت‌، دامداری‌ و ماهى‌گیری‌ استوار است‌. مهم‌ترین‌ محصولات‌ آن‌ برنج‌، گندم‌،

مرکبات‌، تره‌بار و برخى‌ اقلام‌ میوه‌ است‌ که‌ افزون‌ بر تأمین‌ نیاز محل‌، به‌ نقاط دیگر نیز صادر مى‌شود.

آثار تاریخى‌ بابلسر:

از آثار تاریخى‌ بابلسر مى‌توان‌ آستانة امام‌زاده‌ ابراهیم‌ ابوجواب‌ را نام‌ برد.

بنا به‌ گفته‌ای‌، بانى‌ بقعة امام‌زاده‌ را سید عزیز بابلکانى‌، و تاریخ‌ بنای‌ آن‌ را زمان‌ شاه‌

اسماعیل‌ اول‌ (۹۰۷-۹۳۰ق‌) دانسته‌اند .

در حالى‌ که‌ کتیبه‌های‌ موجود امام‌زاده‌ نشان‌ مى‌دهد که‌ کتیبة صندوق‌ چوبى‌

حرم‌ مربوط به‌ ۸۳۵ق‌، کتیبة درِ صحن‌ آن‌ ۸۴۱ق‌، کتیبة درِ شمالى‌ ۸۵۸ق‌، کتیبة

درِ غربى‌ ۸۵۹ق‌، و کتیبة ساختمان‌ مسجد امام‌زاده‌ مربوط به‌ ۹۰۶ق‌ است‌.

تاریخچه شهرستان بابلسر

نمای هوایی از شهر بابلسر

ناصرالدین‌ شاه‌ قاجار، ضمن‌ سفر خود به‌ مازندران‌ در ۱۲۹۲ق‌ شرح‌ مبسوطى‌

درخصوص‌ این‌ امام‌زاده‌ و کتیبه‌های‌ آن‌ به‌ دست‌ داده‌ است.

اثر دیگر، بقعة بى‌بى‌ رقیه‌ است‌ که‌ مؤلف‌ سفرنامة ایران‌ و روسیه‌ آن‌ را بى‌بى‌ سکینه‌،

و تاریخ‌ بنای‌ بقعة آن‌ را ۸۹۳ق‌ دانسته‌ است‌. این‌ بنا در شمال‌ غربى‌ امام‌زاده‌ ابراهیم‌

و بر فراز تپه‌ای‌ شنى‌ مسلط به‌ دریا، ساخته‌ شده‌ است‌.

خرید و فروش ویلا در شمال و مازندران_(شهرستان بابلسر)

بابلسر قدیم

شهر بابلسر:

 این‌ شهر مرکز شهرستان‌ بابلسر است‌ و در ۵۲ و ۳۹ طول‌ شرقى‌ و ۳۶

و ۴۲ عرض‌ شمالى‌ و ارتفاع‌ ۲۲ متر از سطح‌ دریا واقع‌ شده‌ است‌.

بابلسر در مسیر راه‌ اصلى‌ کنارة دریای‌ خزر و در ۱۹ کیلومتری‌ شمال‌ باختری‌

شهر بابل‌ قرار دارد و آب‌ و هوای‌ آن‌ معتدل‌ و مرطوب‌ است‌. رودخانة بابل‌ از میان‌ شهر عبور مى‌کند

و به‌ دریای‌ خزر مى‌ریزد. بین‌ بابلسر و دریا در طرف‌ راست‌ رودخانة بابل‌،

یک‌ رشته‌ تپه‌های‌ شنى‌ قرار دارد که‌ درگذشته‌ بر آن‌ فانوس‌ دریایى‌ ساخته‌ بودند .

بابلسر در ابتدای‌ سدة ۱۱ق‌ و پس‌ از آن‌ دارای‌ بندرگاه‌ بوده‌ است‌.

شاه‌ عباس‌ صفوی‌ که‌ در ۱۰۰۷ق‌، و نیز ۱۰۱۶ق‌، چند روزی‌ را در آنجا اقامت‌ کرده‌ است‌،

در سفر دوم‌ خود، به‌ وصف‌ کشتیهای‌ بزرگ‌ و کوچکى‌ که‌ در انتظار رسیدن‌ زمان‌

مناسب‌ کشتیرانى‌ بوده‌اند، پرداخته‌ است‌ .برخى‌ کسان‌ از برج‌ بزرگ‌ مشهدسر

که‌ بر فراز تپه‌ جای‌ داشته‌، و توسط استپان‌ رازین‌ از میان‌ رفته‌ است‌، یاد کرده‌اند.

استپان‌ رازین‌ فرمانده‌ قزاقهای‌ شورشى‌ [ایالت‌ دُن‌] برضد نظام‌ فئودالى‌ روسیه‌ بود

که‌ در بهار ۱۶۶۷م‌ به‌حملاتى‌ در مسیر ولگا و دریای‌ خزر در این‌ حمله‌، وی‌ شهرهای‌

سواحل‌ غربى‌ و جنوبى‌ دریای‌ خزر را غارت‌ کرد و عده‌ای‌ از مردم‌ این‌ شهرها را به‌ اسارت‌ گرفت‌ .

تاریخچه شهرستان بابلسر

خرید و فروش ویلا در شمال و مازندران_(شهرستان بابلسر)

تاریخچه بابلسر

در دورة نادری‌، محمدخان‌ افشار از سوی‌ نادرشاه‌ فرمان‌ یافت‌ تا به‌ یاری‌ آلتون‌ (انگلیسى‌)

که‌ به‌ دین‌ اسلام‌ درآمده‌، و از سوی‌ نادرشاه‌ سمت‌ دریا بیگى‌ یافته‌ بود،

در مشهدسر (بابلسر) کشتى‌ بسازد و در دریای‌ خزر به‌ کارگیرد .

مورخان‌ محلى‌ سدة ۱۱ق‌ مازندران‌ در شرح‌ درگیریهای‌ میان‌ حاکمان‌ محلى‌ مشهدسر اشاراتى‌ دارند.

این‌ شهر در دورة قاجار، بندر کشتیرانى‌ و بازرگانى‌ بار فروش‌ (بابل‌)،

و از بنادر شرقى‌ دریای‌ خزر بوده‌ است‌ ؛ چنانکه‌ کمپانى‌ «قفقاز و مرکوری‌»

که‌ با کمک‌ مالى‌ دولت‌ روسیه‌ از اوایل‌ دهة ۱۸۶۰م‌، سفرهای‌ پستى‌

و حمل‌ مسافر را از باکو به‌ بنادر ایرانى‌ دریای‌ خزر آغاز کرده‌ بود،

شعبه‌ای‌ در مشهد سر داشت‌. از مشهدسر کالاهای‌ بسیاری‌ همچون‌ ابریشم‌،

پنبه‌ و برنج‌ مازندران‌ به‌ روسیه‌ صادر، و کالاهای‌ روسى‌ مستقیماً بدانجا وارد مى‌شده‌ است‌ .

بابلسر در ابتدای‌ سدة کنونى‌ از مراکز مهم‌ تجاری‌ ایران‌ محسوب‌ مى‌شد، با اینهمه‌،

فاقد لنگرگاه‌ مناسبى‌ برای‌ پهلو گرفتن‌ کشتیهای‌ بزرگ‌ بود؛

به‌ همین‌ سبب‌، اینگونه‌ کشتیها در فاصلة دورتری‌ از ساحل‌ لنگر انداخته‌،

بارهای‌ خود را توسط زورق‌ به‌ اسکلة گمرک‌ منتقل‌ مى‌نمودند.

بابلسر همچنین‌ از مراکز عمدة شیلات‌ و خاویار شمرده‌ مى‌شد.

بسیاری‌ از جهانگردانى‌ که‌ به‌ شمال‌ ایران‌ سفر کرده‌اند، در خاطرات‌ خود به‌ این‌ شهر،

به‌ ویژه‌ به‌ بازرگانى‌ آن‌ اشاره‌ دارند با کاهش‌ روابط بازرگانى‌ میان‌ ایران‌ و شوروی‌،

و رونق‌ یافتن‌ تجارت‌ در بنادر دیگر مانند بندر انزلى‌ در گیلان‌ واین‌ شهر مدتى‌ موقعیت‌

خود را از دست‌ داد . اما امروزه‌ بابلسر یکى‌ از بنادر معتبر و از گردشگاههای‌ زیبای‌ کشور به‌ شمار مى‌آید .

تاریخچه شهرستان بابلسر

خرید و فروش ویلا در شمال و مازندران_(شهرستان بابلسر)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.