مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

تاریخچه شهرستان جویبار

تاریخچه شهرستان جویبار بر اساس شواهد و مستندات مکتوب تاریخی سابقه و گذشته تاریخی این شهرستان با محدوده جغرافیایی گسترده تر از محدوده جغرافیایی فعلی این شهرستان، بر می گردد به دوران صدر اسلام و شاید هم ادامه مطلب