مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

تاریخچه شهرستان رامسر

تاریخچه شهرستان رامسر پیشینه ی تاریخی رامسر نام قدیم رامسر سخت سر بود. به استناد مصوبه هیات وزیران در شهریور سال 1314 شمسی نام رامسر به سخت سر تبدیل گردید. سخت سر قبل از دوره ادامه مطلب