مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

تاریخچه شهرستان ایزدشهر

تاریخچه شهرستان ایزدشهر ایزدشهر واقع در استان مازندران و از شهرهای شهرستان نور دارای موقعیت طول جغرافیایی 36درجه و 360 دقیقه شمالی و در ارتفاع 22- از تراز  سطح آبهای آزاد، با دارا بودن آب و ادامه مطلب