مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

تاریخچه شهرستان بابلسر

تاریخچه شهرستان بابلسر بابُلْسَر، شهر و مرکز شهرستانى‌ به‌ همین‌ نام‌ در استان‌ مازندران‌. بابلسر تا ۱۳۱۵ش‌، مشهدسر (مزار و مدفن‌ شهید) نامیده‌ مى‌شد شهرستان‌ بابلسر:  بابلسر یکى‌ از شهرستانهای‌ ساحلى‌ استان‌ مازندران‌ است‌ . ادامه مطلب