مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

تاریخچه شهرستان چمستان

تاریخچه شهرستان چمستان قدمت نام چمستان: در اوایل قرن دهم هجری(۹۲۲ ه) در تاریخ خانی نام شهر به شکل چماستان آمده است. در سفرنامۀ رابینو نیز نام آن به شکل چماستان ثبت شده و در ادامه مطلب