مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

تاریخچه گلوگاه

تاریخچه گلوگاه گلوگاه را شهر گلاب می نامد و معتقدند «گلو» در نام این شهر اشاره به گلاب دارد. این شهر در منطقه ای که در دوره اسلامی کبود جامه یا پنجاه هزار نامیده می ادامه مطلب