مجله اینترنتی و وبلاگ جهان سنتر

پارک جنگلی محمود آباد

پارک جنگلی محمود آباد معرفی جنگل تشبندان محمودآباد تشبندان نام روستایی در بخش مرکزی شهرستان محمودآباد در استان مازندران  است.  جنگل تشبندان محمودآباد در سمت شرق جاده آمل _ محمودآباد قرار دارد.  در این منطقه پارک جنگلی تشبندان قرار ادامه مطلب